Selasa, 13 September 2011

Beberapa Pengertian Sumber Informasi Utama - Kata Utama - Acuan - Bentuk Tajuk dalam Pengatalogan


Tugas Pengatalogan Deskriptif
Nama :  Zulhardi Citrio
Bp        : 609. 040

1.     Sumber Informasi Utama adalah :
sumber yang ditetapkan oleh peraturan pengatalogan standar sebagai sumber utama untuk data deskripsi bibliografi  

2.    Kata Utama adalah :
kata pertama (yang bukan kata sandang) dari tajuk yang terdiri atas dua kata atau lebih.

3.    Bentuk Tajuk adalah :
unsur yang menentukan urutan cantuman dalam catalog.

4.    Acuan  adalah
Acuan dibuat dari nama yang tidak dijadikan kata utama. Acuan dalamkatalog adalah sistem menunjuk dari tajuk yang satu ke tajuk yang lain, dimana saling berhubungan.

            Tampilan pada suatu contoh :
§  Budi Hartono
S.I.U         = Budi Hartono
K.U            = Budi
B.T                        = Budi Hartono
Acuan       = Budi Hartono
                        xHartono, Budi
                            Nama : Hendri Nazar
Bp        : 609.026


PENGATALOGAN DESKRIPTIF

1.      Sumber Informasi Utama
Adalah : Sumber Informasi Utama (SIU) adalah sumber yang ditetapkan oleh peraturan pengatalogan standar sebagai sumber utama untuk data deskripsi bibliografi : SIU dapat berupa halaman judul buku, label kaset dan CD, dsb

2.      Kata Utama
Adalah : bagian dari nama seorang pengarang yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan atau penjajaran tajuk

3.      Bentuk Tajuk
Adalah : dasar urutan yang digunakan untuk menyusun kartu-kartu dalam system catalog

4.      Acuan
Adalah : merupakan references atau petunjuk dalam menentukan kata utama


Contoh :
§  Andi Pramono
S.I.U          = Andi Pramono
K.U            = Andi
B.T            = Andi Pramono
Acuan       = Andi Pramono
                        xPramono, AndiTugas Pengatalogan Deskriptif

Nama : Candra Sapta
Bp : 609.005
PAD- A


1.    Pengertian S.I.U / Sumber Informasi utama adalah : untuk pembuatan deskripsi bibliografi adalah halaman judul (apabila yang dideskripsikan berbentuk monograf), sumber yang ditetapkan oleh peraturan pengatalogan standar sebagai sumber utama untuk data.

2.    Pengertian K.U / kata utama adalah : kata pertama (yang bukan kata sandang) dari tajuk yang terdiri atas dua kata atau lebih.


3.     Pegertian B.T / bentuk tajuk adalah :  titik temu atau access point. Tajuk bukan bagian dari deskripsi bibliografi, tetapi bagian/unsur dari cantuman bibliografi

4.    Pengertian Acuan adalah : sistem menunjuk dari tajuk yang satu ke tajuk yang lain, dimana saling berhubungan.

Seperti :
a.    Sonny sandjaya
S.I.U    = Sonny sandjaya
K.U      = Sonny
B.T      = Sonny sandjaya
Acuan = Sonny Sandjaya
                       xSandjaya, Sonny

Nama  : Dedi Supriadi
Bp        : 609.032
PAD-A

1.       Sumber Informasi Utama : Sumber Utama yang ditetapkan oleh peratutran standar . yang diambil dari halaman judul data bibliografi terpenting seperti umpamanya judul, pengarang, penerbit, tempat terbit dan tahun terbit tercantum di halaman judul (recto dan verso).

2.       Kata utama : kata yang merupakan bagian nama yang diutamakan / ditonjolkan pada awal tajuk entri utama.
3.       Bentuk tajuk : unsur yang menentukan urutan cantuman dalam catalog.

4.       Acuan: references atau petunjuk dalam menentukan kata utama.  Adanya acuan dalam pembuatan tajuk subjek diperlukan untuk mengarahkan pemakai (pustakawan) ke dalam istilah-istilah yang memiliki satu arti


Nama Pengarang:
Abidin Kusno
S.I.U      = Abidin Kusno
K.U        = Abidin
B.T        = Abidin Kusno
Acuan  = Abidin Kusno
                          xKusno, Abidin 

Vita Nova Rullis
Bp 609. 019
PAD- A
1.         S.I.U ( Sumber Informasi Utama ) adalah:
sumber yang ditetapkan oleh peraturan pengatalogan standar sebagai sumber utama.  Sumber informasi utama untuk pembuatan deskripsi bibliografi adalah halaman judul.

2.       K.U ( Kata Utama ) adalah :
bagian dari nama seorang pengarang yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

3.       B.T ( Bentuk Tajuk ) adalah :
Istilah atau frase yang berguna sebagai titik akses atau titik temu cantuman bibliografi dalam catalog.

4.       Acuan adalah : sistem menunjuk dari tajuk yang satu ke tajuk yang lain, dimana saling berhubungan, dibuat dari nama yang tidak dijadikan kata utama.

Contoh :
a.       Agum Gumelar
S.I.U     = Agum Gumelar
K.U      = Agum
B.T      = Agum Gumelar
Acuan = Agum Gumelar
                      xGumelar, Agum  


Nama         :Eka Risa Putri
BP     :609.028
Pengatalogan Deskriptif

Ø  Sumber Informasi Utama / S.I.U
Sumber Utama yang ditetapkan oleh peratutran standar . yang diambil dari halaman judul data bibliografi terpenting seperti umpamanya judul.

Ø  Kata Utama / K.U
bagian dari nama seorang pengarang yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan atau penjajaran tajuk nama pengarang

Ø  Bentuk Tajuk / B.T
Tajuk-tajuk (headings) atau titik temu (access points) berupa nama orang atau badan korporasi, nama geografi, dan judul dan dasar urutan yang digunakan untuk menyusun kartu-kartu dalam system catalog.

Ø  Acuan
Adalah petunjuk yang memandu pemakai kepada kata utama yang digunakan di perpustakaan.
            Amin Sumadyo
S.I.U    = Amin Sumadyo
K.U      = Amin
B.T       = Amin Sumadyo
Acuan  = Amin Sumadyo
                      xSumadyo, Amin   


Nama : Mila Sari
Bp: 609.030
Tugas Pengatalogan

a.       Sumber Informasi Utama
Yaitu : Penetapan sumber yang telah ditentukan dalam peraturan standar dalam menentukan informasi utama dalam catalog, yang biasanya ditemukan dalam halaman judul pada sebuah koleksi.

b.       Kata Utama
Yaitu : kata yang merupakan bagian nama yang diutamakan / ditonjolkan padaawal tajuk entri utama. Pada dasarnya kata utama ditentukan atas dasar pemilihan padabagian nama yang lebih dikenal

c.       Bentuk Tajuk
Yaitu: unsur yang menentukan urutan cantuman dalam catalog.  Tajuk juga berfungsi sebagai titik temu atau access point. Tajuk bukan bagian dari deskripsi bibliografi, tetapi bagian/unsur dari cantuman bibliografi.

d.       Acuan
Yaitu : merupakan references atau petunjuk dalam menentukan kata utama.

Contoh:

Amelia Yani
S.I.U   = Amelia Yani
K.U     = Amelia
B.T      = Amelia Yani
Acuan  = Amelia Yani
                      xYani, Amelia      


Rahmi Wahyuni
609.0
Tugas Pengatalogan Deskriptif


1.      Sumber Informasi Utama (SIU) adalah sumber yang ditetapkan oleh peraturan pengatalogan standar, Sumber informasi utama untuk pembuatan deskripsi bibliografi adalah halaman judul.

2.      Kata Utama, Kata utama ialah kata yang merupakan bagian nama yang diutamakan / ditonjolkan padaawal tajuk entri utama.


3.      Bentuk Tajuk , Tajuk-tajuk (headings) atau titik temu (access points) berupa nama orang atau badan korporasi, nama geografi, dan judul .

4.      Acuan, Acuan dalamkatalog adalah sistem menunjuk dari tajuk yang satu ke tajuk yang lain, dimana saling berhubungan.

Misal:

Maulana Hasan
S.I.U   = Maulana Hasan
K.U     = Maulana
B.T      = Maulana Hasan
Acuan  = Maulana Hasan
                      xHasan, MaulanaNama : Gusfira Ningsi.
609.0
Pengatalogan Deskriptif

·         pembuatan deskripsi bibliografi adalah halaman judul (apabila yang dideskripsikan berbentuk monograf), sumber yang ditetapkan oleh peraturan pengatalogan standar sebagai sumber utama untuk data.

·         Kata Utama adalah : bagian dari nama seorang pengarang yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan atau penjajaran tajuk


·         Bentuk Tajuk, Istilah atau frase yang berguna sebagai titik akses atau titik temu cantuman bibliografi dalam catalog.

·         Acuan adalah petunjuk yang memandu pemakai kepada kata utama yang digunakan di perpustakaan,


Misal:
Hasan Basri
S.I.U    = Hasan basri
K.U      = Hasan
B.T      = Hasan Basri
Acuan            = Hasan Basri
                      xBasri, Hasan 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar